ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศตารางสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สอบวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศตารางสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สอบวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาญเพื่อสันติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาญเพื่อสันติ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครสอนแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครสอนแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ